Шийдэл

Илүү мэргэжлийн, илүү найдвартай

Шийдэл

Нарны эрчим хүч

Шийдэл танилцуулга

Сүүлийн жилүүдэд Хятадын гэрэл цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл эрчимтэй хөгжиж, улс орны анхаарал, бодлогын дэмжлэгээр Хятад улс дэлхийн хамгийн том шинээр суурилуулсан фотоволтайк орон болж, фото цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэр нь том фотоволтайк цахилгаан станц эсэхээс үл хамааран эрчим хүчний чухал чиглэл болсон. , фотоволтайк буюу ухаалаг бичил сүлжээг барьж байгуулах нь системийн алдагдлыг бууруулах, зардлыг бууруулах, системийн эрчим хүч үйлдвэрлэх үр ашгийг дээшлүүлэх боломжтой.

Шийдлийн топологи

1697102414565273
8613868701280
Email: mulang@mlele.com